Anvisning 206

Tætning af renserier

Anvisningen giver en vejledning i hvordan eksisterende renserier kan tætnes. Mange af de viste løsninger kan også anvendes ved nyetablering af renserier. Anvisningen henvender sig til rådgivere og udførende, til kommunale tilsynsførende, samt til renseriejere.

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om etablering og drift af renserier (Bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003) skal renserier der er placeret i bolig- eller erhvervsejendomme, tætnes for at mindske forureningen fra rensevæsker. Dette gælder også større ind- og udleveringssteder.

By og Byg Anvisning 206 giver en vejledning i hvordan den krævede tætning kan foretages i eksisterende renserier. Mange af de viste løsninger kan også anvendes ved nyetablering af renserier. Anvisningen henvender sig til rådgivere og udførende, til kommunale tilsynsførende, samt til renseriejere.

Læs mere om SBi-anvisning 206 på anvisninger.dk.

Sammenfatning og yderligere materiale

Bestil anvisningen 'Tætning af renserier' (2003)

Sidst opdateret 28. september 2016

Hør mere om DaLo på Bygningsfysikdagen 1. juni 2016