Bygningsforbedringer

Af hensyn til kulturarven kan det ikke komme på tale at forsyne fredede bygninger med udvendig isolering. Energirenoveringen skal med andre ord ske ved hjælp af andre metoder, bl.a. som indvendig efterisolering.
Forskningsprojekt

Behov for dampspærre i lofter (DaLo)

Projektets formål er at afklare, hvornår der er behov for en dampspærremembran i lofter isoleret mod ventilerede tagkonstruktioner, med henblik på at nuancere de retningslinjer, der i dag gives på området.

Efterisolering af tagetager

Pilotprojekt med mobilsite www.efterisolering.sbi.dk viser trin-for-trin-løsninger til efterisolering af tagetager.

SBi-anvisning 240

Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

SBi-anvisning 239

Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning

Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

Forskningsprojekt

Co2ol Bricks

Anvisning 229

Byggematerialer med asbest

SBi-anvisning 229 er et katalog med 71 kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

Anvisning 228

Asbest i bygninger

SBi-anvisning 228 gennemgår regler vedrørende håndtering af asbest i bygninger og indeholder desuden byggetekniske løsninger til indkapsling og reparation af asbestholdige bygningsdele.

Forskningsprojekt

Sustainable refurbishment

The construction and real estate cluster has significant environmental impacts for example with respect to energy consumption, use of raw materials, waste generation and health issues.

Anvisning 221

Efterisolering af etageboliger

SBi-anvisning 221 giver praktiske eksempler på efterisolering af etageboliger fra perioden 1850 til 1977. Flere eksempler gælder også for enfamiliehuse og erhvervsbyggeri.

Forskningsudgivelse

Gyldighedsperiode for huseftersynsrapporter

Kan gyldigheden af tilstandsrapporter fra huseftersyn forlænges fra 6 til 12 måneder? Det spørgsmål er behandlet i en statistisk analyse med udgangspunkt i eksisterende huseftersynsrapporter.

Forskningsudgivelse

Hedebygadekarréen

Evaluering af renoveringen af Hedebygadkarréen, der er den største samlede renovering med et byøkologisk sigte.

Anvisning 206

Tætning af renserier

Anvisningen giver en vejledning i hvordan eksisterende renserier kan tætnes. Mange af de viste løsninger kan også anvendes ved nyetablering af renserier. Anvisningen henvender sig til rådgivere og udførende, til kommunale tilsynsførende, samt til renseriejere.

Forskningsudgivelse

Er boligforbedringen rationel?

I denne SBI-meddelelse er præsenteret synspunkter baseret på interviews med fagfolk som har stor erfaring med moderniseringsprojekter i den ældre boligmasse. De fremførte synspunkter vil blive benyttet til at pege på områder af moderniseringsprocessen som kan gøres mere rationel.

Forskningsudgivelse

Etapevis modernisering

I denne SBI-meddelelse beskrives gennemførelsen af et køkkenmoderniseringsprojekt i en etageejendom, hvor beboerne har boet i lejlighederne under arbejdets udførelse.

Forskningsudgivelse

Den private boligfornyelse i ældre andelsboliger og private udlejningsejendomme

En undersøgelse af den private boligfornyelsesaktivitet i private udlejningsboliger og andelsboliger i ældre flerfamiliehuse. Det drejer sig om nogle af de ældste og dårligste boliger i boligbestanden.

Forskningsudgivelse

Energi- og miljøvurdering ved renovering

Energi- og miljøvurdering af renovering med beregningsværktøjet BEAT 2000.

Forskningsudgivelse

Renovering eller nybyggeri

En sammenlignende miljøvurdering af to typiske byggeprojekter i København - et renoveringsprojekt og et nybyggeri. Miljøvurderingen viser, at nybyggeriet - uanset variationer i levetid og varmekilde - viser et tydeligt lavere energiforbrug og mindre emission af CO2 end renoveringen.

Forskningsudgivelse

Rationel renovering

Renovering af ældre ejendomme er en dyr samfundsopgave, men der er mulighed for store besparelser, uden tab af kvalitet, ved gennemførelse af en rationalisering, som omfatter alle led i renoveringsprocessen - fra de politiske beslutninger til arbejdets udførelse.

Forskningsudgivelse

Vedligeholdelse og forbedringer i ældre, private andelsboligejendomme

Undersøgelse af ældre private andelsboligejendommes vedligehold og forbedringer: fremgangsmåder, finansiering og resultater.

Forskningsudgivelse

Vedligeholdelse og forbedringer i ældre ejerlejlighedsejendomme

Rapporten redegør for hvordan og hvor meget en række udvalgte ældre ejerlejlighedsejendomme bliver vedligeholdt og forbedret.