Vægge og dæk

Når vejret veksler mellem frost og tø, kan kalksten brugt i facader give problemer, hvis stenene har ophobet vand.
Forskningsudgivelse

Natursten på facader – risiko, styrke, holdbarhed

I Byg-erfa-bladet gennemgås materiale- styrke og stivhedsegenskaber for natursten med henblik på et materialevalg, der passer til anvendelsen.

Forskningsudgivelse

Ventilerede hulrum i vægkonstruktioner

En ny model til håndberegning af lufthastighederne i ventilerede hulrum i vægkonstruktioner.

Forskningsudgivelse

Fugt i træskeletvægge

SBI opførte i 1975 et fugtforsøgshus for at vurdere ydervægskonstruktionerners fugttekniske forhold. I 1997 blev væggene nedtaget og deres tilstand registreret.

Forskningsudgivelse

Lette ydervægges levetider

Brug af mere miljø- og resourcevenlige materialer, stigende varmeisoleringskrav samt ønsker om at skabe en afvekslende arkitektur gør, at der fortsat udvikles nye lette ydervægskonstruktioner. Udføres samlinger, knudepunkter og indbygninger af døre, vinduer etc. korrekt, vil disse vægtyper have lang levetid.

Anvisning 141

Armerede betondæk

Anvisningen beskriver grundlaget for dimensionering af enkeltspændte og dobbelstspændte plader i henhold til DIF's norm for betonkonstruktioner.

Anvisning 177

Facadefuger

Udformning af forskellige typer facadefuger samt beskrivelse af fugematerialer.