Tage

I 2002 blev taginddækninger der indeholder bly forbudt.
Anvisning 226

Tagboliger - byggeteknik

I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokuseret på de områder der giver særlige byggetekniske udfordringer når tagboliger skal opføres: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

Anvisning 225

Etablering af tagboliger

Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

Forskningsudgivelse

Eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i stressed-skin elementer

Denne rapport præsenterer resultaterne af en eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i præfabrikerede tagkassetter.

Anvisning 201

Blyfri taginddækninger

Fra december 2002 er det ikke længere tilladt at anvende bly til taginddækninger på nybyggeri. Med fokus på bølgeformet tagdækningsmateriale gennemgår By og Byg, hvilke løsninger der kan erstatte blyinddækninger på tage.

Forskningsudgivelse

Undersøgelser af uventilerede undertage

I denne SBI-rapport beskrives en række undersøgelser, der er foretaget for at bedømme anvendeligheden af uventilerede undertage ud fra et fugtteknisk synspunkt.