BR15 - nu gælder det!


Forside SBi-anvisning 2581. juli trådte Bygningsreglement 2015 (BR15) i kraft, som eneste gældende bygningsreglement, efter det halve års overgangsperiode, hvor også BR10 har været gældende.

Samtidig udstedte Trafik- og Byggestyrelsen en ny udgave af BR15. Den tilhørende SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015 er derfor også udkommet i en ny udgave, der har indarbejdet ændringerne.

I den nye udgave af BR15 indføres blandt andet funktionsbaserede brandkrav for en række lager- og industribygninger. En anden ændring er, at trykprøvning af klimaskærmen fremover skal ske i henhold til DS/EN ISO 9972.

Den nye udgave af SBi-anvisning 258 er tilgængelig på www.anvisninger.dk og udkommer i trykt form primo september.

SBi tilbyder også et eftermiddagskursus om BR15, som foregår 25. oktober i København og 6. december i Odense.

Sidst opdateret 12. september 2016