Anvisning 258

Anvisning om Bygningsreglement 2015 (BR15)

Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15) gældende fra 1. juli 2016.

Forside SBi-anvisning 258 lilleSBi-anvisning 258 har samme kapitelstruktur som BR15, og anvisningsteksten ledsages af den fulde reglements- og vejledningstekst. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre anvisninger og andet baggrundsmateriale med mere uddybende information.

Anvisningen er udkommet i to udgaver.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

De primære ændringer i BR15 er følgende:
• Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav for alt nybyggeri
• Indførelse af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger
• Ændring af indregning af vedvarende energi i energirammen
• Stramning af energikrav til vinduer og ophævelse af krav til vinduers overfladetemperatur
• Tilpasning af BR’s krav til installationer i bygninger til EU’s energikrav til produkter (eco-designforordninger
• Funktionsbaserede brandkrav for visse mindre lager- og industribygninger 

 Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt bygningsprojekterende hos rådgivere og udførende samt kommunale byggesagsbehandlere.

 

Sidst opdateret 13. september 2016