Bygningsdele

anv228.png

Asbest i bygninger

Læseren får den faglige indsigt, der er nødvendig til at vurdere og udføre en arbejdsopgave i byggeriet med asbest på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

anv227.png

Korrosion i VVS-installationer

Denne SBi-anvisning omhandler forebyggelse af korrosion i vvs-installationer iht. DS 432:2009 og DS 439:2009.

Anv230_panel_bred2

Overblik over bygningsreglementet

Dette kursus er en unik mulighed for at få Bygningsreglement 2010 forklaret og uddybet af en stribe af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved Bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning 230.

Anv252 panel

Vådrum

Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje relative luftfugtighed, der ofte forekommer i længere perioder. Denne anvisning giver vejledning i planlægning, projektering og udførelse af vådrum i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 2015.

anv247 panel

Radonsikring af eksisterende bygninger

Anvisningen omhandler radonsikring af eksisterende bygninger - eksempler på, hvordan indtrængning af radon reduceres, så man efterlever anbefalinger i Bygningsreglement 2010.

Sidst opdateret 17. december 2015