Forskningsudgivelse

Sammenligning af dansk og svensk boligbyggeri

Der skal bygges flere ’broer’ til Sverige, før man kan forvente, at der kommer rigtig gang i tværnationale byggeprojekter i Øresundsregionen.

Øresundsforbindelsen har skabt en vigtig trafikal forudsætning for, at Øresundsregionen kan blive en realitet. Men der skal bygges flere ’broer’ til Sverige, før man kan forvente, at der kommer rigtig gang i tværnationale byggeprojekter.

Sammenfatning:

- Rapportens sammenfatning

Download publikationen 'Sammenligning af dansk og svensk boligbyggeri' (2004)

'Integration af Bygge- og boligområdet i Øresundsregionen' (2004) er et dansk sammendrag af rapporten. (Udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen).

Pressemeddelelse: 'Barrierer for boligbyggeri på tværs af Øresund' (08.06.2004)

Artikel i FORSK15: 'Barrierer for boligbyggeri på tværs af Øresund' (16.6.2004)

Forskere

Kim Haugbølle

Jan Söderberg, Niclas Andersson, Sten Bonke, Keld Fuhr Pedersen, Keld Westring

Sidst opdateret 29. juni 2016