IT-værktøj

Prisindeksmodel

En indeksmodel kan bidrage til planlægningen af nye byggerier ved systemets løbende opdatering af eksisterende byggeriers indeksregulerede prisomkostninger.

En indeksmodel kan bidrage til planlægningen af nye byggerier ved systemets løbende opdatering af eksisterende byggeriers indeksregulerede prisomkostninger.

Det nuværende system er udviklet og afprøvet på ét eksisterende byggeri; en nybygning til Danmarks Farmaceutiske Universitet.

Det er målet at metoden med tiden opbygger erfaringstal fra flere byggerier, for derved at opnå større sikkerhed i anvendelsen som planlægningsredskab.

Læs mere om prisindeksmodellen.

Denne prisindeksmodel er kun et eksempel og prisomkostningerne bliver ikke opdateret.

Se også


Baggrundsmateriale for beregning (xls)

Udtræk af indeks på repræsentantvarer  (xls)

Repræsentantvarer med egne anmærkninger (xls)

Projektnøgle (xml)Sidst opdateret 12. juni 2008