Forskningsudgivelse

Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København

Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med et tidligt planlægningssamarbejde mellem myndigheder, skolefolk og rådgivere i forbindelse med ombygning af tre skoler i København.

Evaluering af et pilotprojekt udført for Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger og Københavns Kommune

Der er opnået gode erfaringer med et tidligt planlægningssamarbejde mellem myndigheder, skolefolk og rådgivere i forbindelse med ombygning af tre skoler i København. Der stilles forslag om bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, inddragelse af uudnyttede arealer til undervisning, og brandmyndighedernes tidlige medvirken i planlægningen. Statens Byggeforskningsinstitut har i evalueringen anvendt den såkaldte Blokmodel til at vurdere forslagenes betydning for ombygningsprojekternes økonomi, kvalitet og brugsfunktion.

Sammenfatning af publikationen:

Download publikationen 'Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København' (2003)

Artikel i FORSK12: 'Skolebyggeri kan planlægges bedre' (10.2003)

Sidst opdateret 23. juni 2016