Forskningsudgivelse

Bygherrens prissætning og visualisering efter arkitektkonkurrence

En beskrivelse af hvordan den såkaldte Blokmodel kan bruges sammen med 3D-visualisering og –simulering, dels til at visualisere den indledende dialog mellem bygherre, bygherrerådgiver, ejer og brugere, dels til at sammenkoble rumlighed og form med priser og mængder.

Blokmodellen anvendt på en nybygning for Roskilde Universitetscenter

I rapporten vises, hvordan den såkaldte Blokmodel kan bruges sammen med 3D-visualisering og –simulering, dels til at visualisere den indledende dialog mellem bygherre, bygherrerådgiver, ejer og brugere, dels til at sammenkoble rumlighed og form med priser og mængder. Desuden vises, hvordan man kobler oplysninger, priser og mængder sammen med en beskrivelse af byggeriets kvalitetsniveau.

Bestil eller download publikationen 'Bygherrens prissætning og visualisering efter arkitektkonkurrence' (2004).

Download blokmodel

Artikel i FORSK17: 'Tidlig prissætning i byggeopgaver' (06.2005)

Sidst opdateret 21. marts 2006