Forskningsudgivelse

Arkitektkonkurrencer. Et forstudie

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af arkitektkonkurrencer som institution.

Undersøgelsen er gennemført ved en kombination af litteraturstudier og interview med personer tæt på konkurrencerne. Undersøgelsen er tilrettelagt  som et forstudium, der dels skal give et aktuelt overblik over feltet, dels skal afdække behovet for yderligere forskning.  Rapporten henvender sig både til bygherrer som rekvirenter og praktiserende arkitekter som leverandører på konkurrenceområdet. Endvidere henvender rapporten sig til forskersamfundet samt rekvirenter af forskning.

Se eller download rapporten 'Arkitektkonkurrencer. Et forstudie' (2014)

Sidst opdateret 07. oktober 2014