Byggeproces øvrige

Universitetsbygninger har mange ensartede rum- og arealanvendelser, som hensigtsmæssigt kan sammenlignes.
Forskningsudgivelse

Arkitektkonkurrencer. Et forstudie

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af arkitektkonkurrencer som institution.

IT-værktøj

Prisindeksmodel

En indeksmodel kan bidrage til planlægningen af nye byggerier ved systemets løbende opdatering af eksisterende byggeriers indeksregulerede prisomkostninger.

Forskningsudgivelse

Rumkategorier og arealdefinitioner for universiteter - Analyse af erfaringer og praksis som grundlag for bedre projektstyring i bygherrefunktionen

Rapporten har fokus på universitetsbyggeri og den professionelle bygherre, Universitets- og Byggestyrelsen, og hvilke rumkategorier, der er centrale for kommunikationen mellem parterne fra den tidlige planlægning til erfaringsopfølgningen.

Forskningsudgivelse

Bygherrens prissætning og visualisering efter arkitektkonkurrence

En beskrivelse af hvordan den såkaldte Blokmodel kan bruges sammen med 3D-visualisering og –simulering, dels til at visualisere den indledende dialog mellem bygherre, bygherrerådgiver, ejer og brugere, dels til at sammenkoble rumlighed og form med priser og mængder.

Forskningsudgivelse

Bygherrens tidlige prissætning og erfaringsopsamling

Med den såkaldte Blokmodel kan bygherren allerede i de tidlige faser af et byggeri opnå et mere sikkert budget, der ikke blot bygger på gennemsnitspris, men afspejler brugerens forskellige behov, ønsker og krav.

Forskningsudgivelse

Sammenligning af dansk og svensk boligbyggeri

Der skal bygges flere ’broer’ til Sverige, før man kan forvente, at der kommer rigtig gang i tværnationale byggeprojekter i Øresundsregionen.

Forskningsudgivelse

Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København

Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med et tidligt planlægningssamarbejde mellem myndigheder, skolefolk og rådgivere i forbindelse med ombygning af tre skoler i København.