Forskningsudgivelse

Uddannelse integreret i byggeprocessen

Evaluering af et forsøgskursus med titlen "Teambuilding på byggepladsen" udviklet og afprøvet af AMU-Center Frederiksborg Amt i Hillerød.

Denne rapport redegør for evalueringen af et forsøgskursus med titlen "Teambuilding på byggepladsen" udviklet og afprøvet af AMU-Center Frederiksborg Amt i Hillerød. Forsøgskurset henvender sig til virksomheder og jord- og betonarbejdere i entreprenørbranchen og fokuserer på udvikling af samarbejdet i entreprenørens produktionsorganisation på byggepladsen. Rapporten beskriver og analyserer kurset og kursusforløbet og giver på denne baggrund en række anbefalinger til videreførelse af kurset. Rapporten henvender sig til entreprenørbranchens virksomheder og faglige organisationer, byggesektorens uddannelsesinstitutioner og andre, der beskæftiger sig med kvalifikationsudvikling og uddannelsesspørgsmål i byggesektoren.

Publikationen 'Uddannelse integreret i byggeprocessen' (1998) er udsolgt

Pressemeddelelse: 'Det idelle sjak' (16.11.1998)

Forskere

Lennie Clausen, Niels Arne Jensen

Sidst opdateret 29. juni 2016