Forskningsudgivelse

Murerfaget i bevægelse. Vejledning 4. Ny innovationskultur

Rapporten beskriver, hvordan murerfagets faglige udvalg koordinerer og styrer samarbejder på landsplan mellem de forskellige innovationscentre for at understøtte den ny innovationskultur i faget.

Denne vejledning er den fjerde af fire vejledninger, der er udarbejdet i første udviklingsperiode for Murerfaget i Bevægelse fra 2005-2009.

Den beskriver, hvordan det faglige udvalg koordinerer og styre samarbejder på landsplan mellem de forskellige innovationscentre for at understøtte den ny innovationskultur i murerfaget.

Vejledningen retter sig primært mod murere, byggesjak, murerfirmaer og fagskoler, som har interesse i murerfaget udvikling. I vejledningen arbejdes også med områder, som kan have interesse for producenter, leverandører, rådgivere og forskere samt andre faggrupper og skoler, som ønsker at bidrage til byggeriets udvikling.

Murerfaget i Bevægelse er et langsigtet udviklingsprojekt, der kan blive rygraden i en ny innovationskultur i murerfaget og andre byggefag.

Se eller download rapporten: 'Murerfaget i bevægelse. Vejledning 4. Ny innovationskultur' (2011).

Artikel i Forsk31 'Murerfaget ser fremad' (06.2011)

Sidst opdateret 23. juni 2011