Forskningsudgivelse

Murerfaget i bevægelse. Vejledning 3. Kommunikation

Rapporten beskriver, hvordan murerfirmaer og håndværkere udvikler kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, byggeparter og offentligheden som et væsentligt supplement til den tekniske udvikling.

Denne vejledning er den tredje af fire vejledninger, der er udarbejdet i første udviklingsperiode for Murerfaget i Bevægelse fra 2005-2009.

Den beskriver, hvordan murerfirma og håndværkere udvikler kommunikation og samarbejde med kunder, brugere, byggeparter og offentligheden, som et væsentligt supplement til den tekniske udvikling.

Vejledningen retter sig primært mod murere, byggesjak, murerfirmaer og fagskoler, som har interesse i murerfaget udvikling. I vejledningen arbejdes også med områder, som kan have interesse for producenter, leverandører, rådgivere og forskere samt andre faggrupper og skoler, som ønsker at bidrage til byggeriets udvikling.

Murerfaget i Bevægelse er et langsigtet udviklingsprojekt, der kan blive rygraden i en ny innovationskultur i murerfaget og andre byggefag.

Se eller download rapporten: 'Murerfaget i bevægelse. Vejledning 3. Kommunikation' (2011)

Sidst opdateret 21. marts 2011