Mobil e-læring for læsesvage/ordblinde

Projektet Melfo har til formål at udvikle metoder og teknikker, der kan hjælpe læsesvage med her-og-nu-hjælp til at forstå skriftlige instruktioner på arbejdspladsen ved hjælp af PDA'er og forbedre deres læsekundskaber gennem mobil e-læring.

Projektet Melfo (Mobil e-læring for ordblinde) har to overordnede formål: 

  • Her-og-nu-hjælp til læsesvage, herunder ordblinde, på arbejdspladsen. Der skal udvikles en teknik, som kan hjælpe læsesvage med at forstå skriftlige instruktioner til maskiner og arbejdsgange m.m. Det sker ved hjælp af håndholdte computere (PDA'er), som kan skanne en tekst og derefter læse den op.
  • Mobil e-læring. Der skal også udvikles metoder til at hjælpe læsesvage med at forbedre deres læsekundskaber. Det sker ved at udvikle programmer, så de læsesvage kan dygtiggøre sig hjemme, i kantinen etc. ved brug af PDA'er uden at udstille deres læseproblemer.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, Statens Byggeforskningsinstitut og de private firmaer Sensus, Motto, HP og Motorola.

SBi deltager i en række pilotundersøgelser, som skal hjælpe læsesvage på arbejdsmarkedet. Her er byggebranchen udvalgt til forsøgsområde. Forsøgene indledes hos entreprenørvirksomheden Davidsen Partnere i Fredericia og fortsætter hos en eller flere københavnske virksomheder og Havneskolen, hvor forskellige PDA-løsninger vil blive afprøvet, evalueret og forbedret. Undersøgelsen omfatter ca. 20-30 deltagere med læsevanskeligheder. SBi afslutter sin del af projektet med en delrapport, som vil indgå i den samlede afrapportering.


Læs mere om projektet på Melfos hjemmeside

Læs mere om projektet på Crossroads Copenhagens hjemmeside

Læs mere om Motto

Læs artikel i Forsk 21: Hjælp på vej til ordblinde


Sidst opdateret 22. maj 2008