Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitalisering i byggeriet

Tidlig inddragelse af byggeriets uddannelser i udvikling og implementering af fælles standarder for digitalisering har givet gode resultater, konkluderer ny SBi-rapport.

Tidlig inddragelse af byggeriets uddannelser i udvikling og implementering af fælles standarder for digitalisering har givet gode resultater, konkluderer ny SBi-rapport.

Når ny teknologi og værktøjer skal tages i brug i byggeriets virksomheder, spiller uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle, da nyuddannede medarbejdere ofte bringer den nyeste teknologi med sig ud i virksomhederne. Derfor er byggeriets uddannelsesinstitutioner i øjeblikket involveret i en bred, fælles indsats for at styrke branchens digitale kompetencer.

”Hvis man vil fremme byggeriets digitalisering, er det vigtigt, at skolerne bliver inddraget tidligt og at de arbejder sammen indbyrdes. Tværfagligheden er essentiel for implementeringen”, fortæller projektdirektør Torben Klitgaard fra cuneco.

Foto til cuneco nyhed

Foto: SBi

Unikt netværkssamarbejde mellem byggeriets uddannelsesområder

Byggeriets uddannelsesnetværk, BVU*net, har koordineret samarbejdet om implementeringen af cuneco classifications system (CCS) i byggeriets fire uddannelsesområder: Arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og erhvervsuddannelserne.

BVU*net er det første tværfaglige netværkssamarbejde mellem byggeriets fire uddannelsesområder, og det er første gang, skolerne har været med til at undersøge digitaliseringsbehovet i byggeriet.

En ny rapport fra SBi beskriver, hvordan skolerne har indarbejdet CCS-standarderne for klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler i deres uddannelser, og hvordan de indbyrdes har udvekslet erfaringer.

Erfaringerne fra projektet er vigtige for at forstå, hvordan de fire uddannelsesområder kan bidrage i fremtiden, mener seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra SBi, som er medforfatter på rapporten.

Tværfaglighed styrker udvikling og implementering

Konklusionen på projektet er, at et tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne kan spille en væsentlig rolle, når nye standarder skal omsættes og udbredes til praksis i byggeriet.

”Det har været utrolig spændende for første gang at få skolerne til at arbejde sammen indenfor digitalisering, og projektet har vist, at udvikling af digitaliseringsprocesser ikke kan gennemføres uden at inddrage skolerne tidligt i udviklingen”, fortæller Niels Haldor Bertelsen.

Men også det tværfaglige samarbejde mellem skole og virksomhed er vigtigt, pointerer han. For tværfagligheden er ikke en erstatning for specialiseringen, men det er et nødvendigt supplement.

”Ved siden af sin specialisering skal man lære at være tværfaglig. Og det er det, skolerne kan bidrage med – især, når de også forstår at tale sammen med hinanden på tværs af faglighed”, slutter Niels Haldor Bertelsen.

Om cuneco-projektet

cuneco-projektet er et partnerskabsprojekt mellem flere af byggeriets organisationer. Formålet med projektet er at færdigudvikle, afprøve og implementere fælles standarder, der skal sikre en bedre udveksling af data i byggeriets processer. For at støtte implementering af standarderne i uddannelsessystemet blev BVU*net (Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner) etableret. Det er et netværkssamarbejde mellem byggeriets fire uddannelsesområder: Arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og erhvervsuddannelserne. Projektet er gennemført i perioden 2011-14 med projektledelse hos bips.

Se og download SBi-rapporten Implementering af cuneco-standarder i byggeriets uddannelser (SBi 2015:11 )

Projektet er støttet økonomisk af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Realdania.

Konference

14. september kan du høre mere om implementering af CCS-standarderne på bips konferencen ”BIM baglæns”. Her vil Ture Bundgaard, underviser på Kunstakademiets Arkitektskole med udgangspunkt i rapporten fortælle om, hvorfor implementeringen og anvendelsen af BIM kan være en udfordring, både i erhvervslivet og på uddannelserne. Se hele programmet og læs mere om konferencen på www.bips.dk

 

Sidst opdateret 03. september 2015