Igangværende forstudie

Byggeviden

Forstudie til en fælles adgang til byggeteknisk information på tværs af sektorens forskellige videninstitutioner gennemført af Tage Dræbye (Dræbye Rådgivning), Mads Carlsen (AAU) samt Jesper Kirkeskov (SBi.

Der er i flere udredninger og udvalgsarbejder blevet peget på behovet for en effektivisering og kvalitetsforbedring af formidlingen af byggeteknisk information. Byggeriets praktikere har i den sammenhæng ofte efterspurgt en fælles adgang til byggeteknisk information på tværs af sektorens forskellige videninstitutioner.

Et igangværende forstudie skal føre til en handlingsplan på dette område. Forstudiet gennemføres af en projektgruppe bestående af Tage Dræbye (Dræbye Rådgivning), Mads Carlsen (AAU) samt Jesper Kirkeskov (SBi), med førstnævnte som projektleder.

Forstudiet finansieres af Fonden Realdania.

Projektleder for SBi: Jesper Kirkeskov

Projektet er organisatorisk placeret i Kommunikationsafdelingen

Download rapporten 'Byggeviden oplæg til strategi og handlingsplan' (PDF)

Forskere

Jesper Kirkeskov

Sidst opdateret 21. marts 2006