Fra videnskab til praksis

En undersøgelse af, hvordan arkitekter bruger viden, som forskere har skabt for at forbedre arkitektur og byggeri i Danmark.

Hvert år bygges der i Danmark for over 100 milliarder kroner, og byer og bygninger udøver en konkret og direkte indflydelse på, hvordan vi befinder os, og hvordan vi fungerer både individuelt og sammen, på arbejde og i vores fritid.

Byggeforskningen har til opgave at skabe viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Effekten afhænger af, at netop den viden, der er behov for, står til rådighed på de tidspunkter, hvor afgørende valg træffes.

Den, der færdes blandt byggeforskere, møder imidlertid ikke sjældent frustration over, at viden, der rent faktisk allerede findes, ikke i tilstrækkelig grad anvendes til at forbedre byggeriet. Mange fadæser og fejl kunne således have været undgået, hævdes det. Som eksempel kan nævnes, at der opføres mange kontorbygninger med et dårligt fysisk arbejdsmiljø, til trods for omfattende forskning om lys-, lyd- og luftforhold og mennekselig trivsel.

Det giver anledning til at spørge, om forsknignsresultaterne, deres grundighed til trods, alligevel skyder ved siden at målet og blot ender på hylden som støvsamlere,

I det foreliggende projekt vil jeg undersøge, hvordan arkitekter rent faktisk bruger viden, som forskere har skabt for at forbedre arkitektur og byggeri i Danmark.

På længere sigt ønsker jeg at interivewe repræsentanter for byggeriets forkellige parter - herunder både kommunale forvaltninger, ingeniører og arkitekter - og det er hensigten at spørge ind til hvordan - og i hvilket omfang - de bruger forskning. Sagt med andre ord, vil jeg forsøge at kaste lys over den videndeling, der gerne skulle foregå mellem forskere og praktikere.

Intern projektleder: IMK

Målgruppe: Arbejdet henvender sig i første instans til forskere, som har til opgave at levere viden, der kan forbedre byggeriet og det byggede miljø. Den indirekte, men egentlige - slutadresse er således byggeriets parter, som har brug for forskning, der kan hjælpe til at træffe de mest optimale valg i løbet af byggeprocessen.

Samarbejdspartnere: Der er indhentet forhåndtilsagn om at deltage i følgegruppe fra: Kim Dirckinck-Holmfeld, redaktør Arkitekten Niels Albertsen, forskningsprofessor, AAA Klaus Holm Jensen, Kant Arkitekter Claus Reinhold, forskningschef, Sbi

Rekvirent: Bergiafondet har bevilget 50.000 kr til at undersøge arkitekters anvendelse af forskningsbaseret viden, og der er således tale om at tage hul på et stort emne samtidig med at der søges om supplerende støtte.

Sidst opdateret 22. maj 2008