Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD

Analyse af mulighederne for forbedring af erhvervsuddannesernes energiuddannelser inden for bygge- og installationsfagene.

Byggeriets Uddannelser (BU), El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) og Statens Byggeforskningsinstitut er gået sammen om at udarbejde denne analyse af erhvervsuddannelsernes energikompetencer. Der er fremlagt en fælles forståelsesmodel dækkende faglighed, tværfagligt samarbejde og innovation samt læring som bærende kompetencer i fremtiden. Rapporten giver forslag til forskellige initiativer, som kan fremme energikompetencer, og hvem der bør samarbejde om udviklingen heraf.

Se eller download rapporten: Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD.(2013).

Forskere

Niels Haldor Bertelsen

Lone Thrane (BU), Henrik Bertelsen (EVU), Jacob Vad (BU), Karen Hornbæk Svendsen (EVU), Erik Fog Larsen (BU), Torben Jørgensen (EVU)

Sidst opdateret 16. august 2013