Forskningsudgivelse

Digitale læringsmidler for byggefagene

Denne rapport opsummerer resultater fra projektet 'Byggefagene i bevægelse' herunder udviklingen af digitale læringsmidler og en fælles undervisningsbank

Projektet ’Byggefagene i bevægelse’ er gennemført i perioden 2009-14, og erfaringerne med udvikling af digitale læringsmidler er beskrevet i denne rapport. Udviklingen omfatter etableringen af en undervisningsbank med faglige digitale læringsmidler for murer-, tømrer- og struktørfaget samt tværfaglige digitale læringsmidler fælles for flere fagområder.

I projektet er desuden gennemført læreruddannelser og uddannelse på grund- og hovedforløbene, hvor de digitale læringsmider er afprøvet. Denne del er der kun i begrænset form redegjort for i rapporten, da den primært har været gennemført i de enkelte skoler. Der er også vist eksempel på, hvordan nye kompetenceområder kan udvikles i et samarbejde mellem skoler og byggevirksomheder på en renoveringssag. Til slut er der stillet forslag om den fremtidige udvikling, som der for tiden forhandles om i Byggeriets Uddannelser.

Læs rapporten 'Digitale læringsmidler for byggefagene' (2015)

Forskere

Niels Haldor Bertelsen

Erik Fog Larsen

Sidst opdateret 26. marts 2015