Forskningsudgivelse

Værdi- og forandringsprocesser

Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen.

Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen.

Vilkårene for byfornyelsen er i de senere år blevet ændret betydeligt, og ønsket om at skabe øget værdi er blevet forstærket. Med udgangspunkt i et casestudie af et byfornyelsesselskab har dette projekt resulteret i en 'kogebog' til formulering af et værdigrundlag for byfornyelsen samt retningslinier for bygherrens rolle som forandringsagent i byfornyelsen.

Konklusionen er, at de udviklede værktøjer og anvendte analysemetoder har vist sig hensigtsmæssige, men kogebogens samlede opskrift er i sin nuværende form relativt ressourcekrævende, ligesom et vist behov for ekstern ekspertstøtte må forudses.

Download publikationen 'Værdigrundlag og forandringsprocesser. Et eksempel fra byfornyelsen' (2007)

Forskere

Kim Haugbølle, Stefan Christoffer Gottlieb

Michael Jonsen, Tenna Tychsen

Sidst opdateret 11. november 2015