Forskningsudgivelse

Renovering og videnssystemet

Denne rapport er udarbejdet som led i arbejdet med at realisere handlingsplanen fra Tænketank for Bygningsrenovering.

Notatet giver en kort redegørelse for overvejende danske studier om vidensformidling og læring i byggeret og skitserer en analytisk ramme til at forstå videndeling, formidling og læring indenfor renovering. Den teoretiske ramme er suppleret med interview med en række nøglepersoner indenfor byggeriet. Endelig præsenterer notatet en række forslag til indsatser, som Tænketank for Bygningsrenovering kan iværksætte til at fremme videndeling i byggeriet.

Se eller download rapporten 'Renovering og videnssystemet. Debatoplæg' (2014)

Sidst opdateret 27. august 2014