Forskningsudgivelse

Produktivitet i bygningsrenovering

En undersøgelse der peger på en lang række muligheder for udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i bygningsrenovering.

Kvalitet i projektstyring - udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i renovering

Et projekt som SBi har udført for Erhvervs- og Boligstyrelsen (nu Erhvervs- og Byggestyrelsen), peger på en lang række muligheder for udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i bygningsrenovering.

Projektet bygger på erfaringer fra afprøvningen af nye metoder til dokumentation af produktivitet på tre byfornyelsessager i Odense.

Det er undersøgt hvordan parterne selv kan gennemføre en systematisk dokumentation af priser, ressourceforbrug, produktionsresultat og værdier. Der foreslås flere nødvendige forandringer som er vigtige for renoveringssagen som helhed, og der gives anbefalinger til bygherrer, rådgivere og håndværkere samt forslag til offentlige initiativer. Der stilles også konkrete forslag til industrialisering af selve byggeprocessen.

Download rapporten i pdf (link til Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside)

Pressemeddelelse: 'Antallet af fejl i bygningsrenovering kan halveres' (26.05.2003)

Artikel i FORSK11: 'Antallet af fejl i bygningsrenovering kan halveres' (05.2003)

Forskere

Niels Haldor Bertelsen

Niels Haldor Bertelsen

Sidst opdateret 21. marts 2006