Forskningsudgivelse

På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Idekatalog

Et katalog over ideer til hvordan man på byggepladserne kan arbejde med både nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet.

Der arbejdes med nye samarbejdsformer på byggepladsen. Samtidig har byggepladsen mange arbejdsmiljøproblemer. Det er katalogets formål at give ideer til, hvordan man på byggepladserne kan arbejde med både nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet. Idekataloget er et delprodukt i projektet "På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser.

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Bestil eller download rapporten: 'På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Idekatalog' (2009).

Forskere

Marianne Forman

Susse Laustsen

Sidst opdateret 05. juni 2012