Længerevarende samarbejder indenfor Facilties Management

Fire cases samt et interview med en nøgleperson, der beskriver sine erfaringer med og viden om udviklingen inden for Facilities Management-området gennem de sidste årtier.

Længerevarende strategisk samarbejde er interessant, fordi det anses for en måde at fremme produktivitet og forretning på for både kunder og leverandører.  SBi har gennem et forskningsprojekt belyst de forskellige måder at samarbejde på. Det er sket gennem litteraturstudier, interview med nøglepersoner, empirisk kortlægning af samarbejder, samt en caseanalyse af Facilities Management-virksomheder.

I denne rapport fremlægges resultaterne fra sidstnævnte caseanalyse. Analysen er baseret på fire cases, samt et interview med en nøgleperson, som beskriver sine erfaringer med og viden om udviklingen inden for Facilities Management-området gennem de sidste årtier.

Undersøgelsen er en del af projektet Strategiske Samarbejder inden for Facilities Management, der udføres for Center for Facilities Management – Realdania Forskning på DTU.

Se eller download rapporten: 'Længerevarende samarbejder inden for Facilities Management' (2012).

Sidst opdateret 12. november 2012