Partnerskaber i nordisk byggeri (PART-BYG)

Samarbejdsmodeller som partnering og offentligt-privat samspil er vigtige instrumenter til at fremme bedre og billigere byggeri.

Byggeriet er i disse år udsat for store kulturelle ændringer som følge af øget internationalisering. Samtidig bliver bygherren mødt med krav om større kundeorientering og øget samarbejde for at opfylde slutbrugerens behov for fleksible bygninger til overkommelige priser.

Partnerskaber er vejen frem for at kunne agere under de nye betingelser, men erfaringerne med partnerskaber er indtil videre noget spredte og blandede, og i de fem nordiske lande er man gået forskellige veje med ideen om partnering. Der er derfor et stor potentiale i at samle landenes erfaringer, så de kan komme alle til gode og være grundlag for ny dynamik og innovation i byggeerhvervet.

Projektets formål er at:

  • bidrage med at udvikle partnerskabsmodeller i nordisk byggeri med særlig vægt på realtionen mellem bygherre og slutbrugere
  • fremme  erfaringsudveksling mellem erhverv, myndigheder og forskere via et nordisk netværk
  • kortlægge state-of-the-art for partnerskaber i Norden
  • vurdere potentialer og vilkår for partnerskaber, herunder forhold relateret til offentlig byggevirksomhed
  • formidle projektets resultater via fem nordiske workshops og på den internationale konference Revaluing Construction 2007- Crossing Boundaries, der foregår i dagene 9. og 10. oktober 2007 i København og Malmø.

Resultaterne vil senere kunne ses på sbi.dk, hvor de stilles til fri afbenyttelse og videreudvikling for alle interesserede byggevirksomheder.

Invitation til at deltage i netværk og workshop     

De fem workshops er være åbne for personer fra myndigheder, bygherrer, byggevirksomheder, organisationer og forskere. Tilsvarende er alle interesserede velkomne til at blive en del af det nordiske netværk. Den danske workshop bliver afviklet i dagene 4. og 5.december 2006 under overskriften Bygherrens partnerskaber med leverancesystemet. Vilkår, strategi, udfordringer og erfaringer.

Kontakt forskningschef Kim Haugbølle

Artikel i Forsk21: Ny dynamik med partnerskaber (09.2006)

Artikel i Forsk23: Tillid er alfa og omega i partnering (04.2007)

Mere om projektet 'Partnerskaber i Nordisk byggeri' (PART-BYG)

Intern projektleder: KHH

Målgruppe: Bygherrer, myndigheder, byggevirksomheder, organisationer og forskere

Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem de fem nordiske lande

Rekvirent: Nordic InnovationsCenter

Forskere

Jacob Norvig Larsen

Torgeir Thorsnes, Statsbygg, Norge; Stefan Sandesten, Bygherredorum, Sverige; Kaj Hedvall, Senate Properties, Finland; Björn Marteisson, Island

Sidst opdateret 22. maj 2008