Forskningsudgivelse

Bygherrer i Danmark - De professionelle bygherrers antal og fordeling

En vurdering af hvor mange professionelle bygherrefunktioner der tindes herhjemme? Og hvordan fordeler de sig på den offentlige og den private sektor?

Hvor mange professionelle bygherrefunktioner findes der egentlig herhjemme? Og hvordan fordeler de sig på den offentlige og den private sektor?

Disse spørgsmål er af væsentlig betydning i lyset af de senere års store forventninger til bygherren som forandringsagent i forhold til byggesektorens udvikling.
Efter SBI's vurdering var der i 1999 ca. 400 professionelle bygherrer i Danmark. Til sammenligning havde Bygherreforeningen i Danmark 43 medlemmer ved udgangen af 2002, dvs. at ca. hver 10. bygherre var medlem af foreningen.
SBI's vurdering er sket på basis af statistiske oplysninger om byggeudgifter, omsætning og medarbejderantal.
Fordeling af bygherrer på brancher .

Download publikationen Bygherrer i Danmark (2003)

Artikel i FORSK13: 'Kun hver 10. bygherre er medlem af bygherrernes forening' (12.2003)

Forskere

Dan Ove Pedersen, Henrik L. Bang

Sidst opdateret 20. juni 2016