Forskningsudgivelse

Beboer- og ejerkommunikation

Barrierer af bl.a. sproglig art for en optimal dialog mellem parterne i en byggesag.

I planlægningen af en byggesag sidder brugerne og de professionelle byggefolk overfor hinanden. De har forskellige sprog og billeder: Det kommende byggeris beboere udtrykker deres ønsker og visioner på en måde, der ikke nødvendigvis forstås af de professionelle, der skal omsætte ønskerne til virkelighed. Det må her være den professionelles ansvar at tilrettelægge den procs, hvor værdibegreberne skal afdækkes, på en sådan måde at kommunikationen mellem parterne bliver optimal.

Download publikationen 'Beboer- og ejerkommunikation. Workshop' (2007)

Sidst opdateret 11. november 2015