Forskningsudgivelse

Typehusbranchens organisation, produktion, marked og innovation

Undersøgelsen bidrager til forståelse af byggeriets processer og innovation inden for et område, som er relativt upåagtet i både dansk og international litteratur – nemlig typehusbyggeriet.

Rapporten beskriver resultaterne af et survey af typehusbranchens organisering, produktion, marked og innovation.

På trods af eller måske netop på grund af den aktuelle finanskrise vil en fortsat udvikling af typehusbyggeriet og det industrialiserede byggeri generelt kræve en øget forståelse af, hvordan bygherrens og brugernes ønsker, krav og forventninger er med til at forme producenternes produkter og udviklingsstrategier og vice versa.

Baseret på et omfattende webbaseret survey via SurveyXact besvarer rapporten fire spørgsmål vedrørende typehusindustrien:

  • Hvilke karakteristika har producenterne?
  • Hvem er bygherrerne?
  • Hvilke typer af innovation finder sted?
  • Hvordan forløber innovationsprocessen?

Undersøgelsen yder således et bidrag til en forståelse af byggeriets processer og innovation indenfor et område, som er relativt upåagtet i både dansk og international litteratur – nemlig typehusbyggeriet.

Se eller download rapporten: 'Typehusbranchens organisation, produktion, marked og innovation' (2010).

Artikel i Forsk27: Typehuset hentes frem i lyset (03.2010)

Sidst opdateret 11. september 2012