Forskningsudgivelse

Veien til riktig utførte bygg

En gennemgang af de danske kvalitetssikringsordninger inden for byggeri.

I Danmark har man mange års erfaringer med kvalitetssikringsordninger (Byggeskadefonden, Huseftersynsordningen m.fl.), når det gælder organisering, forbedring af kvalitet og erfaring med tilbageførsel af viden til branchen. Disse erfaringer ønsker man at drage nytte af i Norge i forbindelse med etableringen af en eller flere tilsvarende ordninger. Som et led i det norske projekt har det derfor været SBi's opgave at beskrive de danske erfaringer med sådanne systemer og debattere disse med deltagerne i det norske hovedprojekt.

Sammenfatning 

Download publikationen 'Veien til riktig utførte bygg' (2006)

Artikel i Forsk21: Gode råd til Norge på baggrund af danske kvalitetssikringsordninger (09.2006)

Sidst opdateret 29. juni 2016