Teknisk dokumentation af LCCbyg

Dokumentationsrapporten beskriver de tekniske overvejelser bag beregningsværktøjet LCCbyg, der kan bruges til totalaøkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger.

Life Cycle Costing (LCC) dækker over totaløkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger fra anskaffelse og udførelse over drift og brug af bygningen til nedrivning og bortskaffelse. Totaløkonomiske analyser kan give byggeriets beslutningstagere et bedre beslutningsgrundlag for at vælge mellem alternative løsninger med forskellige omkostningsprofiler over tid.

Imidlertid kan det ofte være vanskeligt at sammenligne alternative løsninger. Beregningsværktøjet LCCbyg letter dette arbejde ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov.

Nærværende dokumentationsrapport beskriver de bagvedliggende tekniske overvejelser vedrørende udviklingen af LCCbyg, version 1.0.

Se eller download rapporten 'Teknisk dokumentation af LCCbyg' (2015)

Sidst opdateret 02. september 2015