Forskningsudgivelse

Svigt i byggeriet - økonomiske konsekvenser og muligheder for en reduktion

Et estimat af de samlede økonomiske tab som følge af svigt i byggeriet (byggefejl) samt forslag til virkemidler som vil kunne reducere omfanget og de økonomiske konsekvenser af svigt.

SBi har i rapporten 'Svigt i byggeriet - økonomiske konsekvenser og muligheder for en reduktion' estimeret de samlede økonomiske tab som følge af svigt i byggeriet (byggefejl) til 12 mia. kr. Herudover peger rapporten på en række virkemidler som kan være med til at reducere omfanget og de økonomiske konsekvenser af svigt. Rapporten er udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Download rapporten på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside

Artikel i FORSK17: 'Videnskabelig metode bag skøn på 12 milliarder' (06.2005)

Forskere

Jørgen Nielsen

Sidst opdateret 16. marts 2006