Forskningsudgivelse

Støtteværktøj for granskning

Tværfaglig projektgranskning bidrager til at finde fejl og risikobehæftede forhold, før bygninger bliver opført.

Til granskningen kan granskeren med fordel anvende et digitalt værktøj for registrering af anmærkninger og rapportering. I denne rapport beskrives et webbaseret værktøj, der er målrettet projektgranskning.

Rapporten udgives som et supplement til SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter, der beskriver, hvordan tværfaglig ekstern granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

Læs rapport: Støtteværktøj for granskning (2015).

Afprøv prototype af støtteværktøjet. 

Læs om SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter. 

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen

Bjørn Axelsen

Sidst opdateret 19. marts 2015