Forskningsudgivelse

Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Byggeerhvervet har formuleret 30 forslag til byggeriets udvikling. Medlemmerne af Folketingets Boligudvalg har tilkendegivet deres holdninger til forslagene.

Folketingets partiers holdning til erhvervets initiativforslag

På baggrund af en række forslag fra byggeerhvervet vedrørende byggeriet udvikling har de politiske partiers medlemmer af Folketingets Boligudvalg givet deres bud på, hvordan byggeriet kan udvikles kvalitetsmæssigt med større effektivitet.

Bestil eller download publikationen 'Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling' (2005)

Artikel i FORSK18: 'Indsats mod svigt i eksisterende byggeri' (10.2005)

Sidst opdateret 30. marts 2006