Forskningsudgivelse

Murerfagets udvikling

En undersøgelse der identificerer nogle væsentlige problemstillinger for murerbranchens videre udvikling, bl.a. i relation til virksomhedernes størrelse, videnopbygning og aflønningsforhold.

Barrierer og muligheder

Murerbranchen bliver ofte fremstillet som teknologisk konservativ og svagt funderet med hensyn til udvikling og innovation. De fleste anstrengelser for at skabe udvikling i branchen har været rettet mod produkter snarere end processer. Det betyder, at der ikke har været megen fokus på hvordan den enkelte virksomhed kan udvikle sig, f.eks. organisatorisk og produktivitetsmæssigt, herunder hvilke incitamenter og barrierer der er for en sådan udvikling. Denne undersøgelse identificerer nogle væsentlige problemstillinger af betydning for murerbranchens videre udvikling, bl.a. i relation til virksomhedernes størrelse, videnopbygning og aflønningsforhold. Undersøgelsen er baseret på interviews med tre udførende murervirksomheder samt drøftelser med brancherepræsentanter.

Download publikationen 'Murerfagets udvikling' (2001)

Pressemeddelelse: 'For lidt købmand og for meget håndværker' (22.08.2001)

Forskere

Henrik L. Bang

Sidst opdateret 28. juni 2016