Forskningsudgivelse

Kvalitet og byggefejl

En analyse af to af Byggeskadefondens 5-års eftersyn.

Rapporten indeholder en analyse af to af Byggeskadefondens 5-års eftersyn, henholdsvis et byggeri med få fejl og mangler og et med mange fejl og mangler. Analysen er gennemført i årene1999-2000. De svigt og skader, som eftersynene viste, er blevet analyseret med det formål at identificere årsagerne hertil. Der har været særlig opmærksomhed på kvalitetssikringen ved overgangen fra én fase i byggesagen til den efterfølgende.

Analysen af de to byggesager illustrerer betydningen af, at bygherren udfører en aktiv kvalitetsledelse for at medvirke til at opnå det ønskede kvalitetsniveau og til at modvirke byggesvigt.

Download rappporten: Kvalitet og Byggefejl' (2006).

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen

Kjeld Roger Hentiksen

Sidst opdateret 24. juni 2016