Forskningsudgivelse

Indlejret teknologi i byggeriet

En undersøgelse af hvilke fremtidige muligheder der ligger i såkaldte intelligente byggeprocesser og bygninger gennem indlejret teknologi.

Der er store besparelser at hente, hvis dansk byggeri griber de muligheder, der ligger i at indbygge informations- og kommunikationsteknologi i byggematerialer og bygningsdele. Fx byggematerialer der selv kan fremsige byggevejledningen og direkte instruere håndværkeren ude på arbejdspladsen kan reducere fejl og mangler i byggeriet betydeligt.

Sammenfatning

Rapporten 'Indlejret teknologi i byggeriet' (pdf) er udgivet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs pressemeddelelse 'Har du talt med dine byggematerialer i dag?'  (20.06. 2006)

Artikel i Forsk21: Har du talt med dine byggematerialer i dag? (09.2006)

Sidst opdateret 12. juni 2012