Find fejlene, før du bygger

Ny SBi-anvisning om ekstern granskning af byggeprojekter hjælper bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri

Forside SBi-anvisning 246.

Udbedring af svigt, fejl og mangler koster bygherrer og byggeriets øvrige aktører et årligt beløb i milliardklassen. I mange tilfælde kan disse udgifter reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang. 

”Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, der er dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter. Ekstern granskning er med til at sikre, at dette bliver omsat til praksis”, siger Niels-Jørgen Aagaard.

Dette er baggrunden for, at Statens Byggeforksningsinstitut på initiativ af og med økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Byggeskadefonden har udarbejdet en SBi-anvisning om ekstern granskning af byggeprojekter. 

Læs pressemeddelelse: Find fejlene, før du bygger (18.09.2014).

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen

Niels-Jørgen Aagaard, Tommy Bunch-Nielsen

Sidst opdateret 10. marts 2016