SBi-anvisning 246

Granskning af byggeprojekter

Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

Forside SBi-anvisning 246.

Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter

Svigt, fejl og mangler i byggeriet er uhensigtsmæssigt og ofte omkostningsfuldt, og i en årrække har mange af byggeriets parter arbejdet med at forbedre kvaliteten af dansk byggeri blandt andet for at reducere svigt, fejl og mangler.

Denne anvisning behandler emnet ekstern projektgranskning og viser, hvordan tværfaglig projektgranskning kan bidrage til at finde fejl og risikobehæftede forhold, før bygninger bliver opført med fejl.

Bestil SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter (2014).

Læs pressemeddelelse: Find fejlene, før du bygger (18.09.2014)

Forskere

Ernst Jan de Place Hansen

Niels-Jørgen Aagaard, Tommy Bunch-Nielsen

Sidst opdateret 10. marts 2016