Debat om byggeriets digitalisering

Torsdag 30. november holder SBi sin årlige debatdag, som i 2006 vil handle om byggeriets digitalisering.

Torsdag 30. november holder SBi sin årlige debatdag, som i 2006 vil handle om byggeriets digitalisering. Anledningen er bl.a. at de meget omtalte digitale bygherrekrav træder i kraft ved årsskiftet.

"Men vi vil nu også gerne debattere de videre perspektiver for byggeriets digitalisering, og ikke blot nøjes med projektet 'Det Digitale Byggeri', som helt aktuelt er under implementering", siger forskningschef Kim Haugbølle fra SBi.

SBi's ærinde med debatdagen er bl.a. at se på andre erhvervs erfaringer med digitalisering og at debattere byggesektorens evne – eller mangel på samme – til at nyttiggøre de digitale teknologier.

Internationale kapaciteter

For at sætte gang i debatten har SBi hentet en række internationale kapaciteter til Hørsholm, både fra England, Finland og Danmark.

Fra Salford University i England kommer professor Mustafa Alshawi, som bl.a. vil argumentere for at byggesektoren på radikal vis kan omdannes og ændres til det bedre gennem en øget, intensiv anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.

Fra Senaatti Properties, der driver 8 mio. kvm. ejendomme for den finske stat, kommer direktør Kaj Hedvall og fortæller om de fordele Senaatti over få år har opnået i kraft af en gennemgribende digitalisering.

Fra CBS kommer professor Kurt Jacobsen, leder af Center for Virksomhedshistorie, for at sætte tingene ind i et større, historisk perspektiv, hvor man ofte har set at teknologisk betinget fornyelse er blevet begrænset af inerti og modstand mod forandring, både i enkeltvirksomheder og brancher.

For at få et aktuelt eksempel på digitalisering af andre brancher har SBi bedt underdirektør John Høeberg fra Nordea berette om hvordan online banking har vendt op og ned på den finansielle sektor.

Endelig vil direktør Christian Lerche, Danske ARK, fortælle om status og perspektiver i Det Digitale Byggeri, hvis implementeringsnetværk han er formand for, mens seniorforsker Nils Lykke Sørensen vil præsentere nogle konkrete erfaringer med implementering af it-værktøjer hos danske bygherrer.

Undervejs vil debatdagens deltagere få rig lejlighed til at kommentere og debattere indbyrdes.

Afrundningen og opsamlingen står forskningschef Kim Haugbølle for. Allerede nu vil han dog gerne skyde debatten i gang:

"Jeg ser her en branche der mangler blik for de mere organisatoriske muligheder og udfordringer i nye teknologier. Digitalisering bør ikke bare gøres til et spørgsmål om teknik, og så bevarer vi i øvrigt status quo. Digitalisering rummer jo et kæmpe potentiale for udvikling af nye og mere effektive processer og forretningsmodeller. Det har vi tidligere set i andre brancher, og jeg håber at vi også kommer til at se det i byggesektoren", siger Kim Haugbølle.

Alle er velkomne til at deltage i debatdagen. Tilmelding kan ske på sbi.dk/byggeriets-digitalisering

Forskningschef Kim Haugbølle

Forskningschef Kim Haugbølle

Sidst opdateret 09. november 2006