Anvisning 151

Bygningsplanlægning med brugerdeltagelse

Anvisningen er skrevet for bygherrer, tekniske rådgivere og brugerrepræsentanter med det sigte at lette og effektivisere arbejdet i bygningsplanlægningens første faser.

Anvisningen er skrevet for bygherrer, tekniske rådgivere og brugerrepræsentanter med det sigte at lette og effektivisere arbejdet i bygningsplanlægningens første faser. Den beskriver samarbejdsformer mellem brugere og byggeriets parter, og gennemgår metoder og redskaber, der har vist sig velegnede i planlægningssamarbejdet med brugere.

Bestil publikationen 'Bygningsplanlægning med brugerdeltagelse' (1986)

Forskere

Svend Erik Jensen

Sidst opdateret 14. januar 2010