Forskningsudgivelse

Byggeriets udvikling i England, Finland og Holland - indtryk fra studierejser 1998

Som led i forarbejdet til PROJEKT HUS har medarbejdere fra SBi interviewet en række personer fra England, Finland og Holland , der arbejder med overordnede udviklingsprogrammer til udvikling af byggeriet.

Som led i forarbejdet til PROJEKT HUS har medarbejdere fra Statens Byggeforskningsinstitu under rejser til England, Finland og Holland interviewet en række personer, der arbejder med overordnede udviklingsprogrammer til udvikling af byggeriet. Ligesom i Danmark er det i disse lande fundet nødvendigt med offentlig støtte til udviklingsprogrammer for at fremme byggeriets produktivitet. Rapporten giver en kort beskrivelse af byggesektoren i de pågældende lande, hvilke forsknings- og udviklingsaktiviter der er i gang eller under igangsætning, samt på hvilke områder der fra dansk side kunne være interesse for et samarbejde.

Bestil eller download publikationen 'Byggeriets udvikling i England, Finland og Holland - indtryk fra studierejser 1998' (1998)

Forskere

Jørgen Nielsen

Sidst opdateret 16. marts 2006