Forskningsudgivelse

Byggeriets produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri

Analyse af udviklingen i boligbyggeriets standard over de seneste 50 år.

Produktiviteten i byggeriet undersøges og diskuteres ofte for bygge- og anlægssektoren som helhed. Denne forskningsrapport viser, at udviklingen er ganske forskellig i henholdsvis nybyggeriet, reparations- og vedligeholdelsesbyggeriet og anlægssektoren.

Siden begyndelsen af 1970'erne har nybyggeriet i visse perioder haft ganske stærk produktivitetsvækst, mens det ikke har været tilfældet for de to andre dele af byggeriet. Nybyggeriets produktivitet er vokset mest i perioder med højkonjunktur og dermed stor efterspørgsel.

Siden 1970'erne er der desuden sket betydelige ændringer i sammensætningen af input til byggeriet, hvor især en fordobling i rådgivningens andel er iøjefaldende. I nybyggeriet voksede den fra 14 procent til 33 procent og i reparations- og vedligeholdelsesbyggeriet fra 10 procent til 22 procent."

Se eller download rapporten: 'Byggeriets produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri. Dokumentationsrapport 1' (2006)

Sidst opdateret 11. september 2012