Forskningsudgivelse

Byggeriets produktivitet

En analyse der har haft til formål dels at identificere hindringer for en positiv produktivitetsudvikling i dansk byggeri, dels at pege på nye initiativer, som kan fremme en gunstig produktivitetsudvikling.

Denne rapport omhandler et analysearbejde, der har haft til formål dels at identificere hindringer for en positiv produktivitetsudvikling i dansk byggeri, dels at pege på nye initiativer, som kan fremme en gunstig produktivitetsudvikling. De behandlede problemstillinger er sammenfattet under otte temaer: Kvalitetssstyring og kvalitetssikring, Innovationsgrundlaget i byggeriet, Struktur og arbejdsdeling i byggeriet, Ledelse af byggeprojekter, Videnopbygning i byggevirksomheder, Logistik i byggeriet, Kommunikation i byggeprocessen, Industri og håndværk. Rapporten henvender sig til læsere med interesse for mulighederne for at forbedre byggeriets produktivitet.

Bestil publikationen 'Byggeriets produktivitet' (1994)

Forskere

Lennie Clausen, Michael Listoft, Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 16. marts 2006