Forskningsudgivelse

Byggelogistik

Rapporten sammenfatter erfaringerne fra seks forsøgsbyggerier med fokus på byggelogistik.

- Erfaringer fra seks forsøgsbyggerier

Denne rapport sammenfatter erfaringerne fra seks forsøgsbyggerier med fokus på byggelogistik. I rapportens første del præsenteres de seks forsøg og de væsentligste logistikfaglige resultater opsummeres. Dernæst følger en gennemgang af de forhold, der har kendetegnet gennemførelsen af forsøgsbyggerierne som udviklingsprojekter. Rapporten rundes af med en diskussion af betingelserne for, at logistiktankegangen kan vinde større udbredelse i byggeproduktionen. Rapporten henvender sig til alle virksomheder og institutioner, der ønsker at skabe sig et hurtigt overblik over de seneste 10 års udvikling inden for logistikområdet og med generel interesse for forsøgsbyggeri som forandringsstrategi i byggesektoren.

Bestil publikationen 'Byggelogistik' (1999)

Pressemeddelelse: 'Hindringer for billigere byggeri' (14.12.1999)

Forskere

Lennie Clausen

Sidst opdateret 16. marts 2006