Forskningsudgivelse

Totaløkonomi

Evaluering af erfaringer med totaløkonomi.

Evaluering af erfaringer med totaløkonomi

- Hvad er totaløkonomi?
- 13 gode råd om totaløkonomi

By og Byg har evalueret 10 forsøgsbyggerier, hvor forskellige metoder og værktøjer inden for totaløkonomi er blevet afprøvet. På baggrund af evalueringen har SBi udarbejdet 13 gode råd om totaløkonomi til byg- og driftsherrer, der opfører offentligt støttet byggeri.

Bestil eller download publikationen 'Totaløkonomi' (2002)

Artikel i FORSK08: 'Tips om totaløkonomi' (09.2002)

Forskere

Kim Haugbølle

Sidst opdateret 21. marts 2006