Forskningsudgivelse

Prisdatabase og informative datablade for bygherren

En beskrivelse af udviklingen af et system der har til formål at øge produktiviteten i byfornyelsen ved at fokusere på benchmarking og nøgletal for priser og kvalitet.

Publikationen beskriver udviklingen af et system der har til formål at øge produktiviteten i byfornyelsen ved at fokusere på benchmarking og nøgletal for priser og kvalitet. Herigennem synliggøres bedste praksis i byfornyelsen. Systemet består dels af informative datablade, der kan anvendes til at understøtte samarbejdet mellem de forskellige aktører, når beslutninger skal træffes, dels af en prisdatabase, der kan håndtere de informative datablade og analysere nøgletal og indikatorer for effektivitet og kvalitet på gennemførte byfornyelsessager.

Download hele publikationen 'Prisdatabase og informative datablade for bygherren' (2005)

Artikel i FORSK17: 'Bedste praksis i byfornyelsen' (06.2005)

Sidst opdateret 28. juni 2016