Forskningsudgivelse

Nordisk netværk om totaløkonomi

SBI har sammen med den norske stats ejendomsforvalter Statsbygg og det norske konsulentfirma Multiconsult taget initiativ til projektet 'Total-økonomi i Norden (LCC)', som samler alle de væsentligste kræfter inden for totaløkonomi i hele Norden.

SBI har sammen med den norske stats ejendomsforvalter Statsbygg og det norske konsulentfirma Multiconsult taget initiativ til projektet "Total-økonomi i Norden (LCC)", som samler alle de væsentligste kræfter inden for totaløkonomi i hele Norden. Det nordiske netværk vil dels forsøge at etablere en fælles nordisk model for totaløkonomi dels udveksle erfaringer.

Et væsentligt led i projektet er to årlige workshop, som afholdes på skift i de nordiske lande. Den første workshop i Oslo præsenterede state-of-the-art mht. LCC-metoder, IT-værktøjer, databaser og benchmarkingsystem for nøgletal samt etablering af netværk inden for totaløkonomi.

På den anden workshop hos SBi i Hørsholm blev bygherrens rolle debatteret. Hovedbudskabet fra denne debat var, at bygherrerollen er under forandring, og at bygherrens evne til at håndtere totaløkonomiske hensyn kan vise sig afgørende for såvel det økonomiske resultat som byggeriets kvalitet. Der er fire tendenser, som peger i denne retning:

  1. De offentlige bygherrer skal i højere grad fungere på markedsvilkår.
  2. Bygherrens evne til at håndtere de ofte modsatrettede krav og aktører i byggeprocessen bliver stadig mere kritisk.
  3. Med Dansk Ejendomsindeks bliver afkastet på en investering i byggeri synliggjort og dermed i endnu højere grad en vurderingsparameter.
  4. Brugernes rolle er afgørende for driften af en ejendom.

Workshoppen slog også fast, at disse udviklingstendenser ikke gælder alle typer af bygherrer. "Byg og forsvind"-bygherren kan næppe forventes at tænke totaløkonomisk. Domicilbygherrer vil oplagt kunne drage nytte af totaløkonomiske overvejelser. Udlejningsbygherrer især inden for erhvervsbyggeri vil også kunne drage nytte af totaløkonomi til at synliggøre eventuelle interessekonflikter med lejerne.

På den nordiske workshop i Helsingfors den 19. maj var emnet IT-værktøjer og deres anvendelse som støtte i bygherrens beslutningsprocesser.

Nærmere oplysninger om netværket kan fås ved henvendelse til Kim Haugbølle eller Ernst Jan de Place Hansen.

Totaløkonomi i Norden – LCC

Sidst opdateret 22. februar 2007